bog new color header heb

תוכנית

 

 

המושב ה-46 של חבר הנאמנים
הרשמה לאירועים

יום שני, 4 ביוני 2018

17:30-16:30  מפגש עם הסופר דויד גרוסמן, מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד

19:00-18:00  פתיחה חגיגית של תערוכה מאוסף אוסקר גז במוזיאון הכט

יום שלישי, 5 ביוני 2018

09:30-09:00 התכנסות והרשמה

13:00-09:30  ישיבת מליאה ראשונה 

o      דברי פתיחה: פרופ' אלפרד טאובר, יו"ר חבר הנאמנים 

o      הצגת חברים חדשים

o      דו"ח יו"ר חבר הנאמנים

o      דו"ח יו"ר הוועד המנהל, שמואל (מולי) אדן

o      דו"ח יו"ר ועדת ביקורת, עו"ד בשאיר פאהום-ג'יוסי

o      דו"ח הנשיא, פרופ' רון רובין

o      הענקת פרס דסטי ואתי מילר לחוקר צעיר מצטיין

o      הענקת פרסי הרקטור לשנת תשע"ח:

לחוקר בכיר מצטיין

לחוקר צעיר מצטיין

למרצה מצטיין בהוראה

13:45-13:00  ארוחת צהרים

16:30-14:00    אוניברסיטת חיפה 5.0

-       הצגת התכנית האסטרטגית של אוניברסיטת חיפה – עם הפנים לשנת היובל

-       דיון

18:00 הענקת אות המנהיגות ותואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד

          חוגגים 70 לישראל

          18:00 התכנסות וקבלת פנים

          19:30 הענקת התארים

                    מקבל אות המנהיגות:

                    ח"כ יולי-יואל אדלשטיין, יו"ר הכנסת 

                    מקבלי התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד:

                    דויד גרוסמן

                    פרופ' סטיב הברמן

                    פרופ' ירון כהן

                    פרופ' נילי כהן

                     צילי צ'רני

                    פרופ' לי שולמן

יום רביעי, 6 ביוני 2018

15:00-09:30 בשביל חיפה: לב העיר המתחדשאתרים וסיפורים בהדרכת חברי סגל האוניברסיטה

10:00-09:30 התכנסות (בקמפוס הנמל או במבנה אחר כעת בבדיקה)

11:00-10:00 הצגת קמפיין גיוס המשאבים של האוניברסיטה לקראת שנת היובל

15:00-11:00 סיורים (בשילוב ארוחת צהריים):

-       סיור בהיבט היסטורי – רחוב הנמל ורחוב שער פלמר; סקירת התפתחותה של האוניברסיטה בקמפוס הנמל

-       הים והנמל בהקשר עם אוניברסיטת חיפה – ביקור בספינה "בת גלים" והצגת רפליקת הספינה העתיקה ממעגן מיכאל

                                          

19:00-17:00 קבלת פנים מטעם אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה: "קידום, העצמה ודו

                    קיום"

במקביל:

                   חנוכת פינת הנצחה מתרומת הקרן ע"ש מילה ברנר ויעקב מרידור

19:30          חנוכת גן התורמים

יום חמישי, 7 ביוני 2018

11:00-09:30 ייקבע בהמשך

12:00-11:00 הענקת אות יקיר הכרמל

                     ד"ר ארני אברמן

                     אדריכל יהונתן גולני

                    

13:00-12:00 ישיבת מליאה מסכמת

o      אשרור מסגרת התקציב לשנה האקדמית 2017/18

o      אשרור הדוחות הכספיים ליום 30/9/2017

o      מינוי רואה חשבון לשנה האקדמית 2017/18

o      סיכום המושב

o      מלגות סר מוריס וליידי איירין האטר לתלמידי החוג לציוויליזציות ימיות

13:30-13:00  ארוחת צהרים

© 2020 Board of Governors, University of Haifa. All Rights Reserved. Designed and made by Computing Division