bog new header heb

הרשמה לאירועים - המושב ה-46 של חבר הנאמנים


הוספת האירועים ליומן:

יום שני, 4 ביוני 2018


17:30-16:30

מפגש עם הסופר דויד גרוסמן

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי (קישור)

הוספה ליומן06/04/2018 4:30 PM 06/04/2018 05:30 PM Israel/Jerusalem מפגש עם דויד גרוסמן אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 


19:00-18:00

פתיחה חגיגית של תערוכה מאוסף אוסקר גז

מוזיאון הכט, בניין ראשי (קישור)

הוספה ליומן06/04/2018 6:00 PM 06/04/2018 07:00 PM Israel/Jerusalem פתיחה חגיגית של תערוכה מאוסף אוסקר גז מוזיאון הכט, בניין ראשי

 


יום שלישי, 5 ביוני 2018


13:00-09:30 

ישיבת מליאה ראשונה

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי (קישור)

הוספה ליומן06/05/2018 9:30 AM 06/05/2018 01:00 PM Israel/Jerusalem ישיבת מליאה ראשונה אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 


16:30-14:00

הצגת התכנית האסטרטגית של האוניברסיטה

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי (קישור)

הוספה ליומן 06/05/2018 14:00 06/05/2018 16:30 Israel/Jerusalem הצגת התכנית האסטרטגית של האוניברסיטה אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 


21:00-18:00

טקס הענקת אות המנהיגות ותואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד

"גן ריגר" (קפה דשא)(קישור)

הוספה ליומן06/05/2018 6:00 PM 06/05/2018 09:00 PM Israel/Jerusalem טקס הענקת אות המנהיגות ותואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד Hecht Museum Auditorium, Main Building

 


יום רביעי, 6 ביוני 2018


16:00-09:30

בשביל חיפה: לב העיר המתחדש – אתרים וסיפורים

הוספה ליומן06/06/2018 9:30 AM 06/06/2018 04:00 PM Israel/Jerusalem בשביל חיפה: לב העיר המתחדש – אתרים וסיפורים

 


19:00-17:00

קבלת פנים מטעם אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה

מועדון הסטודנטים, קומה 0, בית הסטודנט ע"ש האטר (קישור)

הוספה ליומן06/06/2018 5:00 PM 06/06/2018 07:00 PM Israel/Jerusalem קבלת פנים מטעם אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה 32.761753, 35.021140

 


18:30-18:00

אירוע לציון הקמת תחנת הרכבל באוניברסיטה

חניון בנין רווחה ובריאות (קישור)

הוספה ליומן06/06/2018 6:00 PM 06/06/2018 06:30 PM Israel/Jerusalem אירוע לציון הקמת תחנת הרכבל באוניברסיטה 32.763275370444, 35.01677902193487

 


21:00-19:00

חנוכת גן התורמים

גן התורמים, בסמוך לבניין הרב תכליתי (קישור)

הוספה ליומן06/06/2018 7:00 PM 06/06/2018 09:00 PM Israel/Jerusalem חנוכת גן התורמים

 


יום חמישי, 7 ביוני 2018


11:00-09:30

TED הרצאות בסגנון

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי (קישור)

הוספה ליומן06/07/2018 9:30 AM 06/07/2018 11:00 AM Israel/Jerusalem TED הרצאות בסגנון אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 


11:00-12:00

הענקת אות יקיר הכרמל

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי (קישור)

הוספה ליומן06/07/2018 11:00 AM 06/07/2018 12:00 AM Israel/Jerusalem הענקת אות יקיר הכרמל אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 


13:00-12:00

ישיבת מליאה מסכמת

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי (קישור)

הוספה ליומן06/07/2018 12:00 PM 06/07/2018 01:00 PM Israel/Jerusalem ישיבת מליאה מסכמת אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 © 2017 Board of Governors, University of Haifa. All Rights Reserved. Designed and made by Computing Division