bog new header heb

דויד גרוסמן, ישראל

DAVID GROSSMAN 2723 1סופר ומסאי ישראלי. ספריו תורגמו לשפות רבות, ופורסמו ברחבי העולם. זוכה פרס ראשהממשלה ליצירה (1984), פרס א.מ.ת (2007), פרס ספיר (2001) עבור ספרו "מישהו לרוץ אתו", פרס אלבטרוס (2009) עבור ספרו "אישה בורחת מבשורה" ופרס מאן בוקר הבינלאומי (2017) עבור ספרו "סוס אחד נכנס לבר". בכל יצירותיו משתמש גרוסמן בכלים ספרותיים מודרניים, כגון זרם התודעה, זוויות ראייה שונות בסיפור, ועירוב של דמיון עם מציאות, במיוחד בסיפורי ילדים.

פרופ' סטיב הברמן, בריטניה

stiv havermanנמנה עם החוקרים המוערכים והפוריים בעולם בתחום האקטואריה, ומי שנחשב לאורים ותומים בתחומים כגון מודלים של תמותה, פנסיה, בריאות ואקטואריה של אריכות ימים. חלק מפרסומיו הרבים הפכו לקלסיקה. דוגמא ומופת לאיש מדע המעורב בפעילות ציבורית שמטרתה להיטיב עם הכלל.

פרופ' ירון כהן, ישראל

yaron cohenפרופ' לאימונולוגיה, נמנה עם האימונולוגים המובילים בישראל, וזכה להכרה בינלאומית בזכות מחקריו על האוטואימוניות אשר תרמו תרומה גדולה להבנת מנגנוני החיסון בבני אדם. מחקריו הביאו ליצירת אבחונים מתקדמים, בעיקר במחלות אוטואימוניות (סכרת וזאבת אריתמטוס).

פרופ' נילי כהן, ישראל

niliכלת פרס ישראל לחקר המשפט לשנת תשע"ז, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, פרופסור אמריטה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב, ורקטור האוניברסיטה בשנים 2001-1997. מחקריה מתמקדים במשפט הפרטי – חוזים, נזיקין, עשיית עושר, וכן במשפט השוואתי ובמשפט וספרות. פרסמה ספרים ומאמרים רבים בארץ ובחו"ל. ספריה ומאמריה מצוטטים תדיר בבתי המשפט.

צילי צ'רני, ישראל/ארה"ב

tsilliאוצרת, מפיקה, מעצבת תלבושות מוערכת לתיאטרון הבימה והתיאטרון הקאמרי בישראל ולתיאטרון הרפרטוארי היהודי ותיאטרון היידיש הלאומי פולקסביין בניו יורק. צילי צ'רני היא פעילה חברתית ופילנתרופית הפועלת למען הצדק והשלום. יחד עם בעלה המנוח, ליאון, היא אחת התורמות הבולטות לאוניברסיטת חיפה, ובמיוחד לביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון ה. צ'רני.

פרופ' לי שולמן, ארה"ב

Shulman Profile 200x275פרופסור לחינוך ומכהן כפרופסור של כבוד לפסיכולוגיה באוניברסיטת סטנפורד. נשיא אמריטוס של קרן קרנגי לקידום ההוראה, לשעבר נשיא האגודה האמריקנית לחקר החינוך, חבר באקדמיה הלאומית לחינוך, וכיהן כנשיא וכסגן נשיא שלה.

© 2017 Board of Governors, University of Haifa. All Rights Reserved. Designed and made by Computing Division