bog new header eng

פרופ' רוברט אלטר (ארה"ב), חוקר ספרות השוואתית

Robert Alterהתואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מוענק לו בהוקרה  על הישגיו בתחום חקר הספרות ההשוואתית בכלל וחקר ותרגום הספרות העברית בפרט; על תרומתו המכרעת להיותה של הספרות העברית מוכרת ומוערכת בעולם כולו, ועל המפעל יוצא הדופן של תרגום התנ"ך לאנגלית, המנגיש את הטקסטים המהווים את מורשתו התרבותית של עם ישראל, למאות מיליונים ברחבי העולם.

פרופ' קרול פאדן (ארה"ב), חוקרת שפה ותקשורת אנושית

ErikJepsenהתואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מוענק לה על מצוינות שאינה יודעת גבולות; על תרומה חלוצית ומתמשכת לחקר שפת הסימנים, להבנת תרבותם של אנשים חרשים, ולחקר טבעה של השפה האנושית ודרכי התפתחותה; על שיתוף הפעולה הפורה עם חוקרי המעבדה לחקר שפת הסימנים וחוקרים בפקולטה לחינוך באוניברסיטה; על ההשראה שמעוררים הישגיה כאדם וכאשה חרשת – הישגים שמלמדים כי יציאה מן הכלל אינה נכות כשם שחריגות אינה לקות.

גב' אורנה פורת (ישראל), שחקנית ואשת תיאטרון

orna poratהתואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מוענק לה על היותה אחת מאבני היסוד של התיאטרון הישראלי במשך למעלה משבעה עשורים; על תרומתה המשמעותית לעיצוב התרבות הישראלית בזכות כישרון נדיר וייחודי לצד יצירתיות בלתי פוסקת; על התרומה לחינוך ילדים ונוער ולטיפוח דמיון, מעוף, סובלנות ויצירה.

מר פליקס פוזן (אנגליה), נדבן וידיד האוניברסיטה

Felix Posenהתואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מוענק לו על תרומתו הרבה לחיזוק התרבות היהודית באמצעות חינוך, השכלה ודעת; על תרומתו למאבק באנטישמיות; על הסיוע הנרחב למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ועל תרומתו לאוניברסיטת חיפה בפרט, בזכותה התאפשר קיומן של תכניות להוראת תרבות ישראל ושל פורום פוזן לחקר מחשבה פוליטית יהודית אירופית וישראלית.

מר נח קליגר (ישראל), עיתונאי וסופר

noah kligerהתואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד מוענק לו על פעילותו רבת השנים להנצחת שואת יהודי אירופה, ועל ההשקעה והמאמץ בהנחלת זכר השואה בקרב הדור הצעיר ובקרב מנהיגים בארץ ובעולם; על עשייתו למען העמקת הלימוד והמחקר של תקופת השואה; על הישגיו המקצועיים בתחום העיתונאות בכלל ועיתונאות הספורט בפרט.

Page 1 of 2

© 2017 Board of Governors, University of Haifa. All Rights Reserved. Designed and made by Computing Division