bog new header eng

אות יקיר הכרמל

הנהלת האוניברסיטה תעניק את "אות יקיר הכרמל", במשותף עם הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, לתיאטרון חיפה. התיאטרון, האוניברסיטה ובית החולים הם שלושה מוסדות בולטים בעיר חיפה בתחומים שונים ולשלושתם מכנה משותף אחד – האהבה לעיר והרצון המשותף להביא לפיתוחה ולשגשוגה.

אות יקיר הכרמל, יוענק לתיאטרון כאות הוקרה על היותו מרכז חיי התרבות של העיר חיפה, על טיפוח דורות של שחקנים מוכשרים ועל היותו חממה ובית למחזאות מקורית וליצירה ישראלית מכל גוני הקשת. התיאטרון מתייחס לקהלים ממגזרים שונים, ובכך מבטא את ייחודה של העיר חיפה ככור היתוך וכסמל להידברות ולקיום משותף של מגוון אוכלוסיות.

הזיקה בין האוניברסיטה ותיאטרון חיפה מתבטאת לאורך השנים בשיתוף הפעולה המתמשך בין התיאטרון לבין בית הספר לאמנויות של האוניברסיטה המטפח דור צעיר של סטודנטים לתיאטרון. מנהלו האמנותי לשעבר של תיאטרון חיפה, סיני פתר, שימש כידוע כמרצה בחוג לתיאטרון של האוניברסיטה וביים לפני שנים אחדות הצגה של תיאטרון האוניברסיטה;  ספריית יונס וסוראייה נזריאן שבאוניברסיטה קיבלה וקלטה את ארכיון התיאטרון לצורך שימור דיגיטלי של מורשתו האמנותית. כאחד, חותרים שני הגופים לקידום ערכים משותפים וחולקים שליחות משותפת - פיתוח וטיפוח חדוות הדעת, הרוח והתרבות בישראל ובאזור הצפון בפרט, מתוך תשומת לב מיוחדת לייצוג הרבגוניות המאפיינת את המרקם החברתי של ישראל.

© 2017 Board of Governors, University of Haifa. All Rights Reserved. Designed and made by Computing Division